Disclaimer

U bent hier

Disclaimer

De op de portal getoonde informatie wordt door bedrijveninformatiegids.nl met de grootste zorg samengesteld, inclusief de content die is aangeleverd door derde partijen op hun verantwoordelijkheid. bedrijveninformatiegids.nl beschikt niet over de middelen om deze informatie te verifiëren en kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet instaan. 
 
Er worden geen enkele garanties of verklaringen, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de juistheid redelijkheid, of volledigheid van de informatie welke op de portal wordt gepubliceerd of waartoe via de portal toegang toe wordt geboden. 
 
bedrijveninformatiegids.nl onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie. 
 
Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de portal.

Heeft uw bedrijf nog geen marketing?

Vrijwel iedereen is online en dus is het belangrijk dat u daar te vinden bent. Met ons totaalpakket bent u voor scherpe prijs in één keer klaar.

Meer informatie